مسوول ساندویچ زندگی ما کیست؟!

در کارخانه‌ای در یک منطقه تاسیساتی، هنگامی که زنگ ناهار به صدا درمی‌آمد، همه کارگرها در کنار هم می‌نشستند و ناهار می‌خوردند. یکی از کارگرها همواره با یکنواختی تعجب آوری بسته ناهارش را که باز می‌کرد، شروع به اعتراض می‌کرد. لعنت بر شیطان، امیدوارم که ساندویچ کالباس نباشد. من از کالباس متنفرم … !!!

او عادت داشت هر روز بدون استثنا از ساندویچ کالباس شکایت کند و این کار را همواره بدون هیچ تغییری در رفتارش تکرار می‌کرد! هفته‌ها گذشت …

کم کم سایر کارگرها از رفتار او به ستوه آمدند تا اینکه سرانجام یکی از کارگرها به زبان آمد و گفت: لعنت بر شیطان!! اگر تا این اندازه از ساندویچ کالباس متنفری چرا به همسرت نمی‌گویی یک ساندویچ دیگر برایت درست کند؟!!!

منظورت از همسر چیست؟ من که متاهل نیستم! من خودم ساندویچ‌ها را درست می‌کنم!!

نتیجه:

در حالی از زندگی خود می‌نالیم و هر روز، مدام از سختی‌ها و رنج‌های زندگی شکایت می‌کنیم که تمام شرایط حاکم بر زندگیمان حاصل اعمال، تفکرات و تصمیمات خود ماست! این قانون الهی است که هیچ کس غیر از ما نباید و نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند. ما خود ساندویچ‌های زندگی‌مان را درست می‌کنیم!

اگر از کیفیت آن ناراضی هستید، به جای مقصر شمردن سرنوشتتان، تصمیم قاطع بگیرید و آن را چنان که می‌خواهید، بسازید و از آن لذت ببرید.

یک نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *