• خاویار ایرانی فشرده دریایی 50 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  370,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی فشرده پرورشی 50 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  370,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی بلوگا دریایی وحشی 50 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  826,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی آسترا طلایی دریایی وحشی 50 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  726,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی بلوگا رویال پرورشی صادراتی 10 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  215,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی بلوگا رویال پرورشی صادراتی 30 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  420,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی بلوگا رویال پرورشی صادراتی 50 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  590,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی سوروگا پرورشی درجه یک 30 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  320,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خاویار ایرانی سوروگا پرورشی درجه یک 50 گرمی توجه : به علت محدودیت دما جهت ارسال ، نوع ارسال و هزینه بسته بندی آن به صورت مجزا و بعد از خرید مشخص و اطلاع داده می‌شود. بسته بندی جهت سایر استان‌ها با توجه به ظرف مخصوص و یخ خشک مورد استفاده محاسبه می‌شود.

  470,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت