• خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی شقه کامل با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) نصف یک لاشه کامل گوسفند وزن شقه کامل حدود 7 یا 8 کیلوگرم است. وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز

  380,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی نیم شقه ران با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) یک چهارم لاشه کامل گوسفند وزن نیم شقه حدود 5 یا 6 کیلوگرم است. وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز

  380,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی نیم شقه سردست با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) یک چهارم لاشه کامل گوسفند وزن نیم شقه حدود 5 یا 6 کیلوگرم است. وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  380,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی بدون استخوان بدون دنبه کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  483,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی با استخوان بدون دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  380,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. میزان دنبه در هر کیلو : 200 گرم گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  335,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • حراج!
  خرید محصول

  گوشت گرم ران گوسفندی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) شامل : یک ران کامل گوسفندی شامل ماهیچه ، قلم و مکعب ران وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. وزن ران به صورت کامل بین 2 تا 3 کیلوگرم می‌باشد و  به صورت کامل تحویل می‌شود. در این بخش قیمت یک کیلوگرم از آن درج شده است. گوشت روز

  370,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم سردست گوسفندی با دنده تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) شامل : یک سردست کامل گوسفندی شامل ماهیچه ، قلم ، دنده و مغز سردست وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم بوده که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. وزن سردست به صورت کامل بین 2 تا 3 کیلوگرم می‌باشد و  به صورت کامل تحویل می‌شود. در این بخش قیمت یک کیلوگرم از آن...

  370,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم ماهیچه گوسفندی با قلم بدون دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) شامل : گل ماهیچه و قلم آن بدون دنبه وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  380,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم راسته و فیله گوسفندی با استخوان تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  370,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. با توجه به نوع ماهیچه‌ای و چرب بودن این گوشت ، مصرف آن به صورت چرخ شده توصیه می‌شود. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  315,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گردن گوسفندی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  370,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم چرخ شده گوسفند کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  350,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم چرخ شده مخلوط گوسفند و گوساله کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  275,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم چرخ شده مخلوط گوسفند و شتر کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  340,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم چرخ شده مخلوط گوسفند و شترمرغ کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  340,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت چنچه گوسفندی بدون استخوان بدون دنبه کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  420,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت خورشتی ران گوسفندی بدون استخوان بدون دنبه کیلویی بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  390,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت خورشتی سردست گوسفندی بدون استخوان بدون دنبه کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  390,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  دنبه گرم گوسفندی کیلویی تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553)

  260,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  قیمت