• خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی درجه 2 شقه کامل با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) نصف یک لاشه کامل گوسفند وزن شقه کامل حدود 7 یا 8 کیلوگرم است. وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز

  240,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی درجه 2 نیم شقه ران با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) یک چهارم لاشه کامل گوسفند وزن نیم شقه حدود 5 یا 6 کیلوگرم است. وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز

  240,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی درجه 2 نیم شقه سردست با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) یک چهارم لاشه کامل گوسفند وزن نیم شقه حدود 5 یا 6 کیلوگرم است. وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  240,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم ران گوسفندی درجه 2 تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) شامل : یک ران کامل گوسفندی شامل ماهیچه ، قلم و مکعب ران وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. وزن ران به صورت کامل بین 2 تا 3 کیلوگرم می‌باشد و  به صورت کامل تحویل می‌شود. در این بخش قیمت یک کیلوگرم از آن درج شده...

  250,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم سردست گوسفندی درجه 2 با دنده تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) یک سردست کامل گوسفندی شامل ماهیچه ، قلم ، دنده و مغز سردست وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم بوده که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. وزن سردست به صورت کامل بین 2 تا 3 کیلوگرم می‌باشد و  به صورت کامل تحویل می‌شود. در این بخش قیمت یک کیلوگرم از آن...

  250,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی درجه 2 با استخوان بدون دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. گوشت روز بسته بندی: شرکت گوشت پردیس

  245,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  گوشت گرم گوسفندی درجه 2 با استخوان با دنبه تولید و بسته بندی : شرکت پردیس اصفهان (ثبت 64553) وزن ضایعات در هر کیلوگرم گوشت مابین 50 گرم تا 100 گرم می‌باشد که از وزن اصلی گوشت شما کسر شده است. میزان دنبه در هر کیلو : 200 گرم گوشت روز

  240,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  موجود بودن
  وضعیت
  قیمت